Uppdrag

Svea Ekonomi
Företagskredit

Tillsammans med Svea Ekonomi har vi utvecklat produkten Företagskredit. Applikationen vänder sig enbart till företagskunder och innebär att företag via Svea Ekonomi kan ta upp krediter snabbt och enkelt utan långa handläggningstider. Svea Ekonomi såg ett behov hos företagen att kunna ta upp krediter på ett enkelt och tidseffektivt sätt. Traditionella företagskrediter hos banker föregås av flera personliga möten.

Banken vill lära känna företaget, dess ledning, produkter och tjänster, se balans- och resultaträkningar, affärsplaner och budgetar, samt kalkyler för en tilltänkt investering. Därefter påbörjas en kreditprocess som leder till ett kreditbeslut. Därefter ska kunden besöka banken för att underteckna skuldebrev och eventuell borgen före utbetalning sker.

Lösningen

Processen tar ofta flera veckor även vid mindre krediter, tid som många företagare inte har. Svea Ekonomi ville därför ta fram en lösning där företag på ett enkelt sätt kan ansöka och bli beviljade kredit utan långdragna administrativa processer, och utan att behöva fysiska möten.

Vår roll i samarbetet

Nicknamed blev tillfrågade att sköta utvecklingen på grund av företagets kompetens och erfarenhet inom kreditrating, processer för kundkännedom, Mobilt BankID, samt företagets erfarenhet av utveckling av produkter inom fintech.

Nicknamed antog utmaningen och genomförde noggrann research kring hur kreditprocesser genomförs i finansbranschen för att kartlägga vilka parametrar som används vid riskbedömning vid kreditgivning. Vi utredde också de juridiska förutsättningarna för att ett företag och dess firmatecknare ska kunna uppta krediter. De juridiska utmaningarna kunde överkommas genom ett mycket nära samarbete med Svea Ekonomis compliance-avdelning.

Initiering av projekt

Vi skissade upp vilka komponenter som skulle behöva användas för att ta fram en produkt med hög prestanda och stort värde för användarna. Vi identifierade att nödvändiga komponenter för optimal prestanda skulle innehålla Mobilt BankID för identifiering och signering.

För att uppnå hög prestanda och högt värde för Svea Ekonomis kunder sattes kravet att kreditprocessen skulle vara helt automatiserad, och inte baseras på hur väl en företagare kan sälja in sin affärsplan och budgeterad försäljning till kreditgivaren.

Svea Ekonomis utgångspunkt var att företagaren själv är bäst lämpad att bedöma sin egen verksamhet. Genom en digitaliserad och automatiserad kreditprocess skapas ett effektivt flöde för både kunder och Svea Ekonomi som därmed kan minska kostnader, öka lönsamheten i produkten och samtidigt erbjuda konkurrenskraftiga räntor till kunderna.

Vision. Skapa. Förbättra.

Genom att logga in med Mobilt BankID kan företagaren ansöka om en kredit på upp till en miljon kronor. Beskedet om ansökan går igenom fås i realtid. Signering sker även den med Mobilt BankID och utbetalning sker direkt. Företaget betalar bara ränta på den del av krediten som utnyttjas och inget amorteringskrav föreligger.

Krediten kan kompletteras med en frivillig personlig borgen, vilket också kan ge lägre ränta på krediten. Detta gör att ett företag kan agera direkt när en affärsmöjlighet uppstår utan att behöva vänta på en långdragen kreditprocess. Krediten fungerar också som en extra trygghet om något oförutsett inträffar i verksamheten.

Svea Ekonomi

Stora utvecklingsresurser lades på att få applikationen att nå optimal prestanda och att kunna leverera ett kreditbesked i realtid. En digitaliserad kreditbedömning kräver att flera parametrar fungerar i samklang. Därtill ska kunden få en grafiskt tilltalande och lättanvänd användarupplevelse, utan att produktens tekniska prestanda försämras.

Håll muspekaren över skärmen nedan och klicka vänster eller höger för att navigera mellan de olika skärmarna.

svea_01 svea_03 svea_04 svea_05